لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,530 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

فرم طرح تجاری

فرم طرح تجاری این فرم مخصوص نوشتن طرح تجاری در قالب استاندارد و علمی است از این فرم میتوان برای

جزوه کامل دو میدانی

جزوه کامل دو میدانی این حزوه بسیار کامل می باشد و برای استفاده تدریس و یا استفاده برای امتحان عالی

جزوه بانکداری الکترونیک

جزوه بانکداری الکترونیک این جزوه ویژه درس مبانی بانکداری و مدیریت بانک برای رشته های مدیریت و حسابداری تدوین شده