لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

  • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • تعداد فایل ها: 439103

« گزارش کارورزی کارآموزی تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات »

گزارش کارورزی کارآموزی تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات

گزارش-کارورزی-کارآموزی-تعمیرات-و-نگهداری-شرکت-مخابرات

این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت میباشد

 

نگهداري(Maintenance): مجموعه اي از فعاليت هاي مشخص و معمولا به صورت برنامه ريزي شده و با هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني ماشين الات و تجهيزات را نگهداري مي نامند.

 

تعمیرات :(Repairs) مجموعه اي از فعاليت هاست كه بر روي يك سيستم يا وسيله اي كه دچار خرابي شده انجام مي گيرد تا آنرا به حالت آماده و قبل بهره برداري باز گرداند .

 

انواع نت ها:

 

1- نگهداري و تعميرات مبتني بر شكست

 

2- نگهداری و تعميرات پيشگيرانه(PM)

 

3- نگهداری و تعميرات پيشگويانه (مراقبت وضعيت)

 

4- نگهداری و تعميرات اضطراری(EM)

 

5- نگهداری و تعميرات اصلاحی(CM)

 

6- نگهداری و تعميرات بهره ور جامع(TPM)

 

7- نگهداری و تعميرات ناب(LM)

 

 

 

37

 

فعاليتهای نگهداری و تعميرات

 

فعاليتهای کلی نگهداری و تعميرات شامل پنج فعاليت اصلی زير می باشد که عبارتند از:

 

    1- تعمير (Repair)

 

     2- تعويض (Change)

 

     3- تنظيم (Adjust)

 

     4- سرويس (Service)

 

     5- تست (Test)

 

به طور کلی در مراکز تلفن دو نت در قسمت فنی اجرا می شود که شامل:

 

1- نگهداری و تعميرات پيشگيرانه:

 

به مجموعه اقداماتی که شامل بازديد, کنترل, سرويس, تنظيم, تعويض و در برخی از موارد تعميرات جزيی که توسط کاربران تجهيزات و يا تعميرکاران واحد اجرايي انجام می شود اطلاق شده که اصطلاحا به فعاليتهای مزبور PM گفته می شود. اين فعاليتها که بطور تناوبی و بر حسب دوره های تعريف شده انجام می گيرد, سبب تاخير و کم شدن تعميرات و شکستهای ناگهانی و بدون برنامه می شوند.

 

2- نگهداری و تعميرات اضطراری:

 

فعاليتهايی هستند که در مواقع از کار افتادن تجهيزات و شکست انجام می دهند و به شکل اضطراری بايد اينگونه فعاليتها را انجام داد زيرا که امکان سرايت خرابی به ساير مجموعه های تجهيزات وجود دارد و يا اينکه تجهيزات بطور کلی از کار افتاده و در سازمان بکار گيرنده آن, دستگاه ضرورت حياتی دارد و عدم کارکرد آن باعث زيانهای مادی و جانی فراوان می شود.

 

 

 

38

 

نگهداری وتعمیرات در مراکز تلفن به دو قسمت نت داخلی و نت بیرونی تقسیم می شود که به صورت زیر است:

 

1-نت بیرونی توسط شرکت پیمانکاری انجام می شود.

 

2-نت درونی توسط تکنسین های مخابرات انجام می شود.

 

در این زمینه مهمترین وظایف شرکت پیمانکاری به صورت زیر است:

 

– رفع خرابي شامل اصلاحات سيم‌باني (تعويض سيم و كابل، نصب جعبه تقسيم) و هرگونه عملياتي كه منجر به برقراري ارتباط مشترك بصورت دائمي گردد

 

– بازديدهاي دوره‌اي و گزارش به مركز تلفن و ثبت دفاتر شبكه هوائي، نظافت كافو، حوضچه‌ها و روغن‌كاري لوله‌هاي كافو و پست‌ها

 

– حفظ فرم و آرايش سيم بندي و درصورت نياز بازسازي رانژه كافور پست‌ها (نوسازي كافو يا رانژه‌بندي در موقع برگردان و جابجائي و دايري جديد

 

– نصب مجدد و بستن رانژه‌هاي مربوطه در كافو، نوسازي و بازسازي رانژه‌هاي ناشي از برگردان و سركابل‌هاي تعويضي، نوسازي و بازسازي سيم و كابل هوائي

 

– انجام سيم كشي و دايري به صورت‌هاي ودايع، تغيير مكان، كسر سيم، بازسازي و نوسازي

 

– تهيه كارتكس هر خط از MDF تا محل برقراري تلفن براي هر شماره

 

– حفاري، خاكبرداري، خاكريزي و بحالت اوليه در آوردن محل تعميرات شبكه زميني و اجراي مفصل در صورت نياز

 

– رعايت مقررات ايمني طبق استاندارد شركت مخابرات

 

و …

 

39

 

نگهداری وتعمیرات داخلی مراکز تلفن توسط تکنسین های مخابرات انجام می شود.همانطور که در نت مشخص است ابتدا نگهداری مطرح است وبعد از آن در صورت خرابی ،تعمیرات جنبه ی اصلی می شود . نگهداری در مخابرات طی یک برنامه ریزی مشخص انجام می شود که با توجه به قسمت های مختلف درمراکز تلفن این زمانبندی نیز متفاوت می باشد.

 

در قسمت سوئیچ سرویس و نگهداری هر هفته یکبار انجام می شود که از  جمله ی آن  بررسی کارت ها، برد ها واسلات ها میباشد.و در صورت خرابی تکنسین قسمت های مختلف را بررسی می کندو قطعه ی معیوب را با قطعه سالم جایگزین میکند اما اگر نتوانست با در خواست از قسمت نگهداری و پشتیبانی در بندرعباس برای حل موضوع اقدام می کند که به صورت زیر انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

قسمت سالن امتحان یاMDF ، در قسمت MDF بیشتر به رفع خرابی(تعمیرات) تلفن های ثابت،ایوان ها و دلتاها مشغول هستند تا نگهداری .

 

 

 

نحوه ثبت خرابی تلفن های ثابت و رفع آن:

 

 

 

ابتدا مشترکی که شماره اش خرابی دارد، با شماره ی 117 تماس تلفنی می گیرد و شماره ی خود را در 117 ثبت می کند. این شماره وارد سیستم 117 مخابرات می شود و مسئول 117 می تواند آن را مشاهده کند. از اطلاعات این شماره پرینت گرفته می شود گرفته می شود (نظیر اطلاعات بوخت ها و…) سپس با میز امتحان این شماره تست می شود و خرابی این شماره ممکن است در داخل مرکز و یا در بیرون مرکز باشد که با میز امتحان این خرابی مشخص می شود. مثلاً ممکن است این خرابی از اتصال دو زوج سیم باشد یا خط مشترک پاره شده باشد. پس از تست شماره، در صورتی که ایراد از بیرون مرکز باشد، فرم خرابی صادر می شود، این فرم خرابی در کامپیوتر و در فیلد شبکه ثبت خرابی، با شماره ی روی فرم ثبت شده و سپس این فرم را به کارکنان شرکت پیمانکاری می دهند و کارکنان خط مشترک را تا منزل مشترک تست می کند. اگر ایراد از سیم کشی منزل باشد، کارکنان بوق را از سر داخله به مشترک تحویل می دهد. در ضمن ایرادات سیم کشی داخل منزل به عهده مخابرات نمی باشد. در صورت وجود عیب در داخل مرکز آن عیب را پیدا کرده و بر طرف می کنند. ممکن است رانژه های MDF پاره شده باشند و یا زوج سیم ها به خوبی به بوخت ها متصل نشده باشند. پس از برطرف شدن مشکل تلفن، فرم های خرابی به مرکز بر می گردد و توسط کامپیوتر در فیلد خرابی اعلام رفع خرابی، با شماره ی روی فرم ثبت می شوند و پس از آن کادر های موجود در فرم خرابی پر می شود و سپس این فرم بایگانی می شود.

 

برطبق آمار حدود 70درصد ازخرابی در بیرون از مرکز تلفن و داخل ساختمان مشترک میباشد و 30درصد آن در درون مراکز تلفن میباشد.

 

 

 

41

                                

از لحاظ فنی آرم مخابرات همان گونه كه ملاحظه می شود از دو فلش ، نيم دايره های موجی متحد المركز و يك علامت پالس كه از فضای بين دو فلش حاصل شده ، تشكيل گرديده و مجموعا’ يك دايره را می سازد .دو فلش در جهت مخالف يكديگر قرار دارند و با هم تركيب شده اند و در واقع حركت رفت و برگشت را بازگو می كنند ، مثلا’ رفت و برگشت صدا و يا هر پيام ارتباطی ديگر .

خط شكسته ی درون آرم كه در فضای بين دو فلش قرار دارد ، در واقع نشان دهنده پالس مخابراتی است . معمولا’ برش عمودی امواج (الكتريكی ، صوتی و يا هر نوع موج فيزيكی) به شكل پالس ، سيگنال و …… است. انتهای هر فلش نيم دايره های متحد المركزی قرار دارد كه سياهی و سفيدی های آن ها بازگو كننده ی امواج از بالاست . امواج الكتريكی پايه و اساس مخابرات است . همان گونه كه سنگی را درون آب می اندازيد ، امواج متحد المركزی بر سطح آب ظاهر می شود و اين امواج در جهت پيرامون فضای آب( حوض يا استخر يا ..) به حركت در می آيد و تا جايی ادامه می يابد كه محيط انتقال موج ادامه دارد و در نهايت بر اثر مستهلك شدن نيروی اوليه ی وارد شده بر سطح آب ( بر اثر سنگ ) ، موج حاصل می ميرد و استهلاك می يابد . چرا كه هر موجی در طبيعت حالت ميرايی دارد . امواج مخابراتی هم معمولا’ در محيط انتقال خود ( اعم از سيم ، كابل ، يا فيبرنوری ) ميرايی دارند و معمولا’ در مسير خود سامانه ها يا امكانات فنی ( به نام رپيتر)امواج را تقويت می كنندوادامه می دهند . در حال حاضر امواج مخابراتی صدا ، تصوير ، ديتا (اطلاعات ) و حتی تصويرهای متحرك ( فيلم ) را از يك سامانه ی مخابراتی ) مبدا ( به سامانه ی مخابراتی ديگر ) گيرنده ) انتقال می دهند . آرم مخابرات ايران چون بر اساس موج طراحی شده – به رغم توسعه و رشد كمی و كيفی فناوری مخابرات و افزايش ظرفيت آن- همچنان بازگو كننده ی چيستی ، چگونگی، معنا ، مفهوم و وظايف مخابرات است .

8

 

نام و نوع اداره :

نام اداره عبارتست از اداره مخابرات شهرستان میناب  .

موضوع اداره :

موضوع اداره در شهرستان عبارت است از ايجاد ، بهره برداری ، توسعه و نگهداری شبكه های تلفن ثابت و داده در حوزه شبكه های غيرمادر مخابراتی ، در قالب تحقق اهداف و برنامه های شركت مخابرات ايران (سهامی عام) و انجام وظايف و اختيارات مقرر در شبكه تلفن ثابت و اجرای تكاليف شركت مخابرات ايران  در مواردی از قيبل نگهداری و توسعه شبكه های داده و ارتباطات سيار كه به شهرستان تفويض اختيار می شود .

 

مدت اداره :

فعاليت اداره از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود خواهد بود .

 

تابعيت و مركز اصلي اداره:

تابعيت اداره ايرانی ومركز اصلی آن در شهر بندرعباس واقع و محدوده فعاليت آن در سطح همان استان خواهد بود . انتقال مركز اصلی شركت به هر شهر ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومی فوق العاده می باشد ، ليكن تعيين و تغيير نشانی  در همان شهر ، بنا به تصويب هيئت مديره در سطح استان صورت خواهد گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

فصل دوم

 

آشنايی با مکان کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بهتر است قبل از آنکه به موضوع کارآموزی وآموخته های طی دوره کاراموزی بپردازم شرح کوتاهی در مورد مکانی که در آن کارآموزی را گذراندم، توصیف کنم تا یک دید کلی در مورد مکان کارآموزی من داشته باشید. به طور کلی اداره مخابرات شهرستان میناب به دو قسمت اداری و فنی تقسیم می شود که هرقسمت دارای بخش های مختلف و وظایف خاص خود میباشد.

قسمت اداری شامل:

1-واحد اداری

2-واحد امور مشتركین

3- واحد آبونمان

4-واحد خرید وانبارداری

5-واحد دبيرخانه

6-واحد حسابداری

7- واحد مالی

8- واحد نگهباني

9-شبکه

قسمت فنی (مرکز تلفن) شامل:

1-سالن سوئیچ

2-سالن امتحان یاMDF (Main Distribution Frame)

3- اتاق تغذیه

4- شبکه کابل

11

هرکدام از قسمت های عملکردی گفته شده در صفحه قبل وظایف خاصی دارندکه در کنار و در ارتباط با هم ساختار تشکیلاتی اداره مخابرات راتشکیل می دهند.

شرح وظایف واحد های عملکردی:

واحد اداری:نظارت بر کار پیمانکاران-تنظیم قرارداد های پیمان کاری –مکاتبات-پیگیری انشعاب آب و برق ساختمانهای اداری وفنی- تحویل و تحول ساختمانهای مخابرات روستایی.

 

واحد امور مشترکین:رسیدگی به تقاضای مشتریان-رسیدگی به تقاضای ثبت نام تلفن- تغيير مكان و تغييرنام فيش و تلفن- رسيدگي به شكايتهاي مرتبط باکارکرد غیرمتعارف تلفن- تعويض شماره- اصلاح نام ونشاني مندرج در قبض ها.

 

واحد آبونمان: صدور قبضهای مشترکین –اصلاح های مرتبط با قبضهای مشترکین.

 

واحد خرید وانبارداری: خريد لوازم طبق برگ درخواست و تنظيم اسناد مربوطه و تحويل آن به امورمالي- صدور حواله انبار – رسيد انبار – انبارگرداني – اعلام نيازهاي واحدها به مسئولين.

 

واحددبیرخانه: ثبت و صدور نامه هاي وارده و صادره – ارسال و دریافت نامه ها- بایگانی پرونده کارکنان-ماشین نویسی.

واحد حسابداری: صدور اسناد- پیگیری امور مالی و نقدینگی- ثبت درآمدها و هزینه ها- محاسبه

 

12

صورت وضعیتها-محاسبه حقوق دفاتر و مراکز پیمانکاران- مجوز و اخذ اعتبارات.

واحد مالی:نظارت بر واحدهای حسابداری و حسابداری توابع .

واحد شبکه:بررسی امکانات- رفع خرابی کابلی- نظارت بر کار پمانکارشبکه هوایی- بررسی استعلام منصوبات کابلی-پیگیری طرحهای شبکه کابل.

واحدنگهبانی: محافظت از ساختمان و ورود و خروج پرسنل و ارباب رجوع را به عهده دارد.

 

سالن سوئیچ: مهمترین قسمت واحد پشتیبانی و فنی می باشد که که اطلاعات تمامی شماره تلفن ها، قطع و وصل شماره تلفن، ارتباط بین مراکز تلفنی و… در آنجا کنترل می شود.

 

سالن امتحان: وظیفه ی سالن امتحان، امتحان و تست شماره ها می باشد.

 

اتاق تغذیه: وظیفه ی اتاق تغذیه تامین برق مرکز تلفن می باشد.

 

شبکه کابل: این قسمت رابط بین قسمت MDFوحوضچه ها و کافو می باشد به این ترتیب که چندین کابل از  MDFبه شبکه کابل وارد و از آنجا حوضچه ها و کافو ها می رود.

این شرح کوتاهی از وظایف قسمتهای مختلف اداره مخابرات شهرستان میناب بود که دراین قسمت گفته شد و در ادامه نمودار سازمانی اداره مخابرات را نشان داده می شود.

 

13

نمودار سازمانی

 

 

 

دانلود فایل