توجه: به دلیل اختلالات سراسری اینترنت، سایت هایی که بر روی سرورهای خارجی هستند در برخی از مواقع با اشکال روبرو می شوند؛ باید وقت دیگری به آنها مراجعه نمایید.

221852

( تعداد فایل های ایندکس شده )

  • برای یافتن فایل مورد نظر، واژه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • بدلیل حجم بالای دیتابیس صبور باشید.

کد آماده متلب حل دستگاه معادلات جبری خطی با روش ژاکوپی (Jacobi)

کد آماده متلب حل دستگاه معادلات جبری خطی با روش ژاکوپی (Jacobi)


این فایل به کد آماده متلب حل دستگاه معادلات جبری خطی با روش ژاکوپی (Jacobi) اختصاص دارد. فرمت:m.file تعداد:1   …