لاین 25 - بانک فایل
« لاین 25 | بانک جامع فایل های کاربردی »
 با 99,464 عنوان فایل

... به آسانی جستجو کنید و بیابید! ...

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

کتابخانه سه طبقه

کتابخانه سه طبقه


کتابخانه شیک سه طبقه  فضاها شامل : ورودی / خروجی / مخزن کتاب / سن نمایش / پذیرش / سرویس / انبار کتاب / کتابدار / کتابدار وابسته / کافی نت / اداری / اتاق استراحت / اتاق کنفرانس / آبدارخانه / ذخیره سازی برای سالن کتاب /خروج اضطراری (دارای دو برش طولی و عرضی / چهارتا نما از چهار طرف / پلان همکف / پلان طبقه اول / پلان طبقه دوم / هر سه پلان دارای مبلمان هستند) …
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype