لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

کارآفرینی کشت سبزیجات و صیفی جات

کارآفرینی کشت سبزیجات و صیفی جات


عنوان: کارآفرینی کشت سبزیجات و صیفی جات قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 13 نکته: این پروژه درباره کشت سبزیجات و صیفی جات می باشد و کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت کشت و تولید سبزیجات و صیفی جات را بیان می نماید. این مطالب شامل ساختمان و زمین های مورد نیاز، مواد، هزینه ها ، سود و زیان و … می باشد. این پروژه به دانشجویان عزیز ، جهت ارائه درس کارآفرینی پیشنهاد می گردد. مقدمه تقاضای مداوم برای سبزی های تازه و فراورده ها در بازارهای کشور نشان دهنده عظیم بودن نقش اقتصادی صنعت تولید سبزی وسهم آن در بر آورد کردن عمده رژیم های غذایی است متخصصین علم تغذیه معتقدندکه مصرف سبزی ومیوه به صورت تازه یافراورده ای ازبروز ناراحتیهای ناشی ازفقرغذایی جلوگیری می کند.خوشبختانه مصرف سبزی و میوه به صورت تازه در ایران بسیار رایج است. کمتر سفره ایمی توان یافت که خالی از آن باشدولی با این حال یاد آور می شویم که علی رغم قدمت وسابقه طولانی کشت تعداد قابل ملاحظه ای ازسبزیها درایران پیشرفت قابل توجهی دراین زمینه صورت نگرفته است.       & …