لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 167145 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پکیج آموزشی تاب آوری ( بسته آموزشی تاب آوری – پروتکل آموزش تاب آوری)

پکیج آموزشی تاب آوری ( بسته آموزشی تاب آوری – پروتکل آموزش تاب آوری)

پکیج-آموزشی-تاب-آوری-(-بسته-آموزشی-تاب-آوری--پروتکل-آموزش-تاب-آوری)
پکیج آموزشی تاب آوری ( بسته آموزشی تاب آوری – پروتکل آموزش تاب آوری)

تعداد جلسات:   12 تعداد صفحات:    29 نوع فایل:     WORD       عناوین هر جلسه: آشنایی با مخاطبان ، برقراری ارتباط، آشنا کردن آنها با تاب آوری و قوانین شرکت در کارگاه خودآگاهی، با هدف آگاهی نسبت به توانمندیهای خود ارزشمندی ، با هدف تقویت عزت نفس ارتباط مؤثر، با هدف ارتقاء تونایی افراد در برقراری ارتباط پیوندجویی، با هدف برقراری روابط اجتماعی و دوست یابی آینده نگری و تعیین هدف و چگونگی دست یابی به آن خودکارآمدی با هدف اتخاذ تصم …

دانلود فایل

((توجه: شما برای دریافت این فایل از "لاین 25" خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو "لاین 25" مسئولیتی در قبال کم و کیف فرایند خرید و دانلود آن نخواهد داشت. در صورت بروز اشکال در خرید و یا دانلود لزوماً باید با پشتیبان سایت فروشنده در تماس باشید.))