لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پروژه کسب و کار آموزشگاه آزاد

پروژه کسب و کار آموزشگاه آزاد


 مقدمــه :    رشد سریع جمعیت در دهه های ۱۳۵۰ و ۶۰ موجب تغییر در ساختار جمعیتی کشور گشته است به گونه ای که جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده است. در عین حال این موضوع موجب بروز برخی مشکلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بی‌رویه متقاضیان کار از سویی و جذب سهم عمده‌ای از بودجه کشور به امور جاری نظیر تامین بهداشت و آموزش همگانی از دیگر سو شده است که این انر نیز به نوبه خود سبب افت در روند رو به رشد زیر ساخت های عمرانی و صنعتی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری شده است.    از دیگر سو خیل جمعیت جویای کار به منظور مقابله با معضل بیکاری و …. سرمایه گذاری مورد نیاز طرح      الف – سرمایه ثابت      2- تجهیزات فنی      3- اثاثیه اداری     4- هزینه های قبل از بهره برداری جمع کل سرمایه گذاری ثابت     1- ملزومات اداری و آموزشی    2- سوخت و انرژی    3- حقوق و دستمزد      4- هزینه استهلاک و …. ب …