لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پروژه احداث سالن ورزشی

پروژه احداث سالن ورزشی


۳۷ صفحه word | قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از فایل فهرست خلاصه طرح   ……………………………………………………………………………………..  7 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….  8 مشخصات مالک طرح کسب و کار – الف ) شخص حقیقی   …………………………………………………………………….  10 مشخصات مکانی  – ابعاد مکان  …………………………………………………………………………………….  10 – فضای مستقیم  ………………………………………………………………………………  10  – فضای غیر مستقیم و جانبی  …………………………………………………………..  10 – معیار های انتخاب مکان  ……………………………………………………………. …