لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت گیاهان تک لپه و دو لپه

پاورپوینت گیاهان تک لپه و دو لپه

پاورپوینت گیاهان تک لپه و دو لپه 27 اسلاید همراه تصاویر ´ ساختار گياهان (اندام هاي گياه )        ريشه ، ساقه و برگ مهم ترين اجزاي گياهان محسوب مي شوند. در اين بخش به طور مختصر، با ساختمان هر يک از اين ا جزا و وظايف آن ها آشنا خواهيد شد. ´ ´ اولين عضو يک گياه که از بذر کاشته شده خارج مي شود و با محيط اطراف خود (خاک) تمام برقرار مي کند، ريشه نام دارد.   وظائف ريشه عبارت است از : نگه داشتن پيکر گياه در خاک، جذب آب و مواد معدني از خاک و انتقال آن به ساقه و ذخيره مواد غذايي. ريشه معمولاً در جهت خاک و ثقل زمين رشد مي کند و يا به عبارتي داراي ژئوتروپيسم (زمين گرايي) مثبت است. به علاوه ريشه داراي هيدروتروپيسم (رطوبت گرايي) مثبت نيز هست. يعني به طرف رطوبت رشد و حرکت مي کند . ´ انواع ريشه از نظر شکل ظاهري و نحوه توسعه : ريشه راست : اگر ريشه اوليه به عنوان ريشه اصلي عمل کرده، با کمترين انشعاب به طرف پايين برود به آن ريشه راست يا مستقيم مي گويند (ريشه پنبه ، لوبيا، گردو) ريشه هاي راست ممکن است بزرگ و ضخيم بشوند و به صورت …