لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت گزارش تحلیلی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

پاورپوینت گزارش تحلیلی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها مطالعه و بررسی مستمر نتایج وضعیت کمی و کیفی اشتغال مهارت آموختگان قبول شده در دوره های آموزشی برگزار شده در یک مرکز آموزشی در زمان ارزیابی آنان جامعه آماری: استان خوزستان دارای ۴۴ مرکز آموزشی می باشد که از این تعداد ۲۵ مرکز آموزشی در شهرستان های مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه گیری: به منظور جلوگیری از اختلاف آماری فقط افراد قبول شده در آزمون های نهایی مورد بررسی قرار گرفته شد. ابزار اندازه گیری : ابزار اصلی اندازه گیری پرسشنامه تهیه شده است  که اطلاعات بدست آمده از مهارت آموختگان ابتدا در آن وارد و پس از جمع بندی به نرم افزارExcel منتقل می گردد. وضعیت عملکرد آماری  مراکز و مقایسه آن تعداد افراد مورد رهگیری: مرکز بهبهان با ۶۲۴ نفر بالاترین سهم و مرکز امیدیه با ۴۷ نفر کمترین  سهم را در استان دارا بوده است. درصد جذب: مرکز باغملک با ۰۲/۹۸ درصد بالاترین میزان و مرکز دزفول با ۰۱/۶۱  درصد کمترین سهم را در استان دارا می ب …