لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157257 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرض دوبروی و اصل عدم یقین هایزنبرگ در ۴۷ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرض دوبروی و اصل عدم یقین هایزنبرگ در ۴۷ اسلاید


              ماده و دوگانگی موج – ذره ایده اساسی پایان‌نامه دوبروی در سال ۱۹۲۴ به شرح زیر است: “واقعیت این است که پس از آنکه اینشتین فوتون را در امواج نور معرفی کرد، کسی نمی‌دانست که نور حاوی ذراتی است که غلظت انرژی‌ای است که به همراه موج جابه‌جا می‌شود، که نشان دهندهٔ این است که تمام ذرات، مانند الکترون، باید توسط یک موج که در آن جایگزیده شده‌اند، جابه‌جا شوند… ایده اصلی من گسترش نظریهٔ مطرح شده در مورد نور و فوتون (خاصیت ذره‌ای نور) توسط اینشتین در سال ۱۹۰۵ به اینکه ذرات نیز می‌توانند به صورت موج منتشر شوند (خاصیت موجی ذره)، است”. برای هر ذره از ماده به جرمmو سرعتvکه با موج واقعی در ارتباط است معادلهٔ مربوط به حرکت به صورت زیر بیان می‌شود: که در اینجا (طول موج- /سرعت نور- – /ثابت پلانگ-  / اندازه حرکت خطی- ) است. این نظریه به عنوان پایه و اساس مکانیک موجی قرار گرفت و توسط اینشتین و آزمایش‌هایی همچون پراش الکترون به وسیلهٔ دیویسون-گرامر(Davisson and Germer) تأیید و پشتیبانی شدند، …