لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160448 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع

پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها اختراع چیست ؟ تعریف اول : حاصل ثمره ،تلاش فکری وذهنی مخترع است که در          قالب یک محصول تبلور می شود . تعریف دوم : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار        فرایند یا فراورده ای خاص را ارائه ومشکلی را در             یک حرفه ،فن،فناوری،صنعت ومانند انها حل می نماید. منظور از صنعت معانی گسترده ان است وشامل مواردی نظیر صنایع دستی،کشاورزی،ماهیگیری وخدمات نیز می شود . اختراع کاذب اختراعی است که دوعنصر ۱-گام ابتکاری۲-کاربرد صنعتی به معنی اصلی دوعنصر نداشته باشد . اختراع معمایی : کاربرد صنعتی دارد ولی گام ابتکاری آن معمایی   مقایسه بین سه عنصر جدید بودن +گام ابتکار – کاربرد صنعتی=به مرحله تولیدانبوه نرسیدن  واستفاده قرار نگرفتن و درامد زا نشدن جدید بودن +کاربرد صنعتی-گام ابتکاری = معمایی شدن اختراع …