لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147658 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت کاربرد آمار

پاورپوینت کاربرد آمار


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۱۹۷ اسلاید    قسمتی از اسلایدها: کوواریانس                       مفهوم  کوواریانس :   معیاری   عددی  است  که  نوع  و شدت  رابطه  بین   دو   متغیر را   نشان   می دهد  .   کوواریانس ،امید   ریاضی تغییرات   دو   متغیر   را    بر   حسب    میانگین   اشان    نشان    می دهد .   فهرست مطالب واسلایدها: کلیات   مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده   طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری   توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده   مبانی احتمال   توابع احتمال گسسته   توابع احتمال پیوسته   توزیع نرمال & …