لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۸۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها وا‍‍ژه جامعه مدنی  از سنت لیبرالیسم و بوسیله جان لاک برای تشریح انفکاک جامعه از دولت ظهور کرده است. این واژه همچنین از سنت اروپای قدیم به منظور وجه تمایز بین دولت و جامعه گسترش یافته است. دو دیدگاه دیگر در میانه قرن هفدهم در گفتمان نقش سازمانهای جامعه مدنی ظهور کرد. ابتدا (( تحقیق بخش سوم)) در ایالات متحده امریکا به وجود آمد که بخش واسط و نسبتاً غیر وابسته بود. تعریف بخش سوم نه تنها شامل انجمن ها می شد، بلکه همچنین گروههای ذینفع سنتی و تسهیل کنندگان عمومی را نیز شامل می گشت. کلیات سازمانهای غیر دولتی جهان در دهه گذشته شاهد رشد سازمان ها ی بخش سوم بوده است و حتی مرکز جامعه مدنی در دپارتمان خط مشی اجتماعی در دانشکده علوم سیاسی لندن ، با راه اندازی رشته های مرتبط با جامعه مدنی و بخش سوم ، بوده است و حتی مرکز جامعه مدنی و بخش سوم ، دانشجویان دکتری را در گذراندن رساله دکتری هدایت می کند و اخیراً دوازده دانشجوی دکتری در این مرکز در حال کار بر …