لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت واحد درسی رشد و نمو- تکوین با عنوان اپوپتوز ( مرگ برنامه ریزی شده سلول)

پاورپوینت واحد درسی رشد و نمو- تکوین با عنوان اپوپتوز ( مرگ برنامه ریزی شده سلول)


پاورپوینت واحد درسی رشد و نمو- تکوین با عنوان اپوپتوز ( مرگ برنامه ریزی شده سلول)   در فرمت پاورپوینت . ۳۹ اسلاید قابل ویرایش   تعریف   نوعی مرگ سلولی (برگ ریزان)   نقش آپوپتوز   تکامل – هموستاز بافتی – ترمیم و نو سازی بافتی   اختلالات آپوپتوتیک   کاهش مرگ سلولی (رشد سرطانی، اختلالات خود ایمنی)   افزایش مرگ سلولی (اختلالات نورودژنراتیو نظیر آلزایمر)   مثال ایجاد انگشتان از جوانه های کوتاه و کلفت اندام ها در دوران جنینی تکامل نماتود ‍‍‍C.Elegance – حذف ۱۳۱ سلول از ۱۰۹۰ سلول سوماتیک تخریب میلیاردی روزانه  لوکوسیت ها  جهت تعادل با تولید مرگ لوکوسیت ها در تیموس تخریب دیواره رحم در سیکل جنسی   …