لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147658 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت نقش بازی در بهبود مشکلات خوانداری دانش آموزان

پاورپوینت نقش بازی در بهبود مشکلات خوانداری دانش آموزان


دانلود پاورپوینت بـا عنوان ، نقش بازی در بهبود مشکلات خوانداری دانش آموزان ، بخشی از ایـن پاورپوینت : ۱-بازدید کوتاهی از مراکز مشکلات یادگیری ناحیه ومنطقه خود(آشنایی با فضا وآدرس)۲-غربالگری غیر رسمی دانش آموزان با مشکلات یادگیری توسط سفیران بهسازی آموزش۳- توجیه معلم جهت دقت درتکمیل فرم راتر۴-ارجاع و معرفی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری به مراکز۵-ارائه راهکار وراهبرد های آموزشی ویژه دانش آموزان با طیف خفیف مشکلات یادگیری به سایر همکاران جهت استفاده در کلاس درس ۶-گزارش تصویری کوتاه از نمونه فعالیتها (آمار ارجاعی،شورای آموزگاران، بازیهای محلی، مهارت های حرکتی درشت وریز درساعت ورزش ، تربیت شنوایی ساعت هنر، ایده های موثر در بهبود مشکلات یادگیری مانند دست سازه، کاربرگ،… فرم معرفی به مراکز مشکلات ویژه یادگیری وفرم راتر ویژه معلم به تعداد موردنیازلیستی از دانش آموزان با مشکلات یادگیری برای هر پایه (مشخص کننده تاریخ ارجاع ویا عدم همکاری اولیا باشد)نمونه فعالیتها(بروشور، کاربرگ، نمونه بازی وراهبردهای آموزشی که در کارگاه های برگزار شده گردآوری می شود، جهت راهنمایی سایر همکاران،….) & …