لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147659 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت نسبتهای آماری مهم Cp Cpk Pp Ppk

پاورپوینت نسبتهای آماری مهم Cp Cpk Pp Ppk


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش: 7 اسلاید   قابل ویرایش:۶ اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: این نسبتها به شما کمک می کند که: پیش بینی اینکه خرابیها در سمت مشخصه بیشتر اتفاق می افتد یا سمت مشخصه پایین. تصمیم گیری در مورد میانگین فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا گستردگی تلورانس را در نظر بگیریم. تصمیم گیری در مورد اینکه آیا به دنبال m/csجدید باشیم تصمیم گیری در مورد سطح بازرسی مورد نیاز.   فهرست مطالب واسلایدها: IMPORTANT SPC RATIOS USED نسبتهای مهم کاربردیSPC PROCESS POTENTIAL INDEX (Cp) شاخص بالقوه فرایند (Cp) These ratios help you in نسبتهای مهم کاربردی SPC   …