لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

 • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
 • تعداد فایل ها: 439103

« پاورپوینت مدیریت استرس »

پاورپوینت مدیریت استرس

استرس یک تجربه هیجانی منفی است که با تغییرات بیوشیمیایی و روان شناختی و رفتاری همراه می شود. استرس پیامد فرآیند ارزیابی فرد از تجارب تنش آفرین مفید است. فرسودگی بدن یا عاطفی که بر اثر مسائل و مشکلات واقعی یا ذهنی پدید می آید.

 

فهرست مطالب:

 •  استرس
 • مراحل ایجاد استرس
 • انواع استرس
 • استرس کوتاه مدت
 • استرس مکرر
 • استرس مزمن
 • عوارض جسمانی استرس
 • علت های فشار روانی در محیط کار
 • آثار احساسی استرس
 • آثار خانوادگی استرس
 • آثار اجتماعی استرس
 • آثار اقتصادی استرس
 • عوامل ایجاد کننده استرس در سازمان ها
 • عوامل تشدیدکننده فرسودگی شغلی
 • مقابله با استرس در محل کار
 • راهکارهای مقابله با استرس
 • موادغذایی برای کاهش استرس
 • 5 راه کاهش استرس در زمان مطالعه