لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147658 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت کنترل آماری فرآیند SPC

پاورپوینت کنترل آماری فرآیند SPC


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۵۶ اسلاید    قسمتی از اسلایدها: انواع تغییرات در فرآیند: الف- علل ذاتی یا عام: به مجموعه ای از علل وانحرافات کوچک وغیر قابل اجتناب گفته می شود. تغییرات ناشی از این علل در طول زمان دارای ثبات بوده وتوزیعی با الگوی ثابت دارند. . ب- تغییرات اکتسابی، خاص یا بادلیل: عواملی نظیر تنظیم نادرست دستگاه ،خطاهای کاربرویا مواد اولیه معیوب موجب تغییرات عمده در فرآیند می شود ومعمولأ باعث تولید محصول معیوب می گردد. منابع ایجاد این تغییرات انحرافات با دلیل هستند ونحوه توزیع فرایند را تغییر میدهند   فهرست مطالب واسلایدها: هفت ابزار کنترل فرآیند آماری هیستو گرام انواع تغییرات در فرآیند توزیع نرما ل حالتهای تحت کنترل و خارج ازکنترل ارتباط نمودارهای کنترل با توزیع نرمال حالت های خارج از کنترل مدل عمومی برای نمودارهای کنترل نمودارهای کنترل مشخصه های وصفی نمودار کنترل P شاخص  Cpu پیاده سازی کنترل فرآیند آماری  مرحله دوم : اجرای SPC مراحل تهیه نمودار مبنا گ …