لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157279 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت فصل کرم های پهن

پاورپوینت فصل کرم های پهن


این فایل به صورت فایل اسلاید شو پاورپوینت و شامل ۴۵ اسلاید است که به معرفی شاخه کرمهای پهن و رده بندی آنها و معرفی نمونه های مهم هر رده مثل پلاناریا فاسیولا شیستوزوما تنیا سولیوم و تنیا سازیناتا می پردازد و چرخه های زندگی آنها و نحوه تولید مثل و ایجاد بیماری را همراه با شکل و تصویر توضیح می دهد.       …