لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت فصل کرم های لوله ای (نماتودها)

پاورپوینت فصل کرم های لوله ای (نماتودها)


این فایل شامل ۲۴ اسلاید است. فایل به صورت اسلاید شو و فرمت پاورپوینت است. در این فایل دو گروه جانور دارای سلوم کاذب که شامل نماتودها و روتیفرها هستند به طور خلاصه بررسی می شوند. چرخه زندگی آسکاریس و انتروبیوس ورمیکولاریس به عنوان نمونه هایی از روتیفرا و همچنین دستگاههای بدن کرم آسکاریس به طور خلاصه همراه با تصویر و شکل آورده شده است. که در کلاس درس جانورشناسی از روی آنها تدریس می شود. …