لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

  • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • تعداد فایل ها: 439202

« پاورپوینت فصل کرم های لوله ای (نماتودها) »

پاورپوینت فصل کرم های لوله ای (نماتودها)


این فایل شامل 24 اسلاید است. فایل به صورت اسلاید شو و فرمت پاورپوینت است. در این فایل دو گروه جانور دارای سلوم کاذب که شامل نماتودها و روتیفرها هستند به طور خلاصه بررسی می شوند. چرخه زندگی آسکاریس و انتروبیوس ورمیکولاریس به عنوان نمونه هایی از روتیفرا و همچنین دستگاههای بدن کرم آسکاریس به طور خلاصه همراه با تصویر و شکل آورده شده است. که در کلاس درس جانورشناسی از روی آنها تدریس می شود. …