لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157257 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت فصل کرم های حلقوی

پاورپوینت فصل کرم های حلقوی


این فایل به صورت فایل اسلاید شو پاورپوینت است شامل خلاصه درس فصل کرم های حلقوی است. همراه با تصاویر درس . در این پاورپوینت در مورد اینکه کرمهای حلقوی به سه رده تقسیم می شوند: کم تاران پرتاران و بی تاران خصوصیات کلی کرمهای حلقوی و ساختار و آناتومی کرم خاکی به عنوان نمونه ای از کم تاران. و ساختار کرم زالو به عنوان نمونه ای از بی تاران پرداخته شده است. ۲۳ اسلاید …