لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157816 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش بره پرواری در ۳۰ اسلاید

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش بره پرواری در ۳۰ اسلاید

نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشرنگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایندگرچه در سالهای اخیر جایگزین هایی برای گوشت قرمز معرفی شده و لیکن طعم و مزه گوشت کماکان این محصول را کماکان بدون رقیب نگهداشته است . این طرح توجیهی شامل ۳۰ اسلاید از نیازها برای پرورش بهینه بره می باشد  …