لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157401 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت طرح توجیهی طرح پرورش گوساله گوشتی ۱۰۰ راسی در ۲۴ اسلاید

پاورپوینت طرح توجیهی طرح پرورش گوساله گوشتی ۱۰۰ راسی در ۲۴ اسلاید

نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند گرچه در سالهای اخیر جایگزین هایی برای گوشت قرمزمعرفی شده و لیکن طعم و مزه گوشت کماکان این محصول را بدون رقیب گذاشته است با عنایت به این که جمعیت دامی یک کشور سرمایه ملی محسوب می گردد تداوم تولید و استفاده صحیح از فراورده های ان حیاتی می باشد. بنابراین تولید گوشت قرمز باید چنان باشدکه علاوه بر امکان تداوم تولیدصیانت از جمعیت دامی کشوررا به عنوان یک سرمایه ملی و استفاده بهینه ازفراورده های ان میسر سازد.  این طرح شامل : ۱-سرمایه گذاری ثابت طرح ۱-۱زمین و محل اجرای طرح ۲-۱ مح.طه سازی ۳-۱ساختمانها ۴-۱تاسیسات و تجهیزات ۵-۱ ماشین الات و تجهیزات و وسایل ازمایشگاهی …………..و ۲۴ اسلاید کامل …