لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157876 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت طرح توجیهی طرح مکانیزاسیون کشاورزی در ۳۱ اسلاید

پاورپوینت طرح توجیهی طرح مکانیزاسیون کشاورزی در ۳۱ اسلاید

مکانیزاسیون کشاورزی در ایران از سال ۱۳۴۵ یعنی سالی که قراردادی بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و برخی از ائوات کشاورزی از ان کشور منعقد گردیدمطرح شد. مکانیزاسیون در کشاورزی مترادف باکلمه اتوماسیون در صنعت است که خود به معنی اتوماتیک کردن یا به عبارتی کم کردن کار کارگری می باشد . برخی از فهرست ها ۱- سرمایه گذاری طرح ثابت ۲-هزینه های جاری طرح ۳- سرمایه در گردش  . . . در ۳۱ اسلاید کامل  …