لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت طرح توجیهی تولید نشاسته از گندم با ظرفیت ۶۰۰تن در سال در ۲۸ اسلاید

پاورپوینت طرح توجیهی تولید نشاسته از گندم با ظرفیت ۶۰۰تن در سال در ۲۸ اسلاید

نشاسته ترکیبی است از کربوهیدراتها که دارای رنگ سفید و طعم و بوی بخصوص خود بوده و برحسب منبع تهیه شکل میکروسکوپی و اندازه مشخص دارد و فرمول عمومی انC9H10O5)n)است که در این فرمول مقدار n متجاوز از۱۰۰۰ بوده نشاسته به وسیله اسید یا انزیم ها هیدرولیز و تبدیل به گلوکز می شود .  فهرست ۱-سرمایه ثابت طرح:ساختمانها -تاسیسات و تجهیزات – ماشین الات و تجهیزات و وسایل ازمایشگاهی….. ۲-هزینه های جاری طرح  3-ظرفیت تولید ۴-قیمت فروش واحد  . . . …