لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147647 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت ضریب هوشی دانش آموزان دبیرستانی

پاورپوینت ضریب هوشی دانش آموزان دبیرستانی


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش: 11 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: نمودار جعبه ای: به کمک این نمودار می توانیم به سوالاتی از قبیل آیا داده ها به هم نزدیک هستند؟ آیا داده ها بیشتر در اطراف میانگین متمرکزاند یا بیشتر در اطراف کمترین داده یا بیشترین داده؟ نمودار جعبه ای را برای آزمون هوش به کمک ۵ داده یعنی کوچکترین داده (a) 2- چارک اول ۳- میانه ۴- چارک سوم و ۵- بزرگترین داده رسم کرده ایم. همان طور که دیده می شود پراکندگی داده ها در نیمه ی اول بیشتر از نیمه ی دوم می باشد و ۵۰% داده ها که از ۸۸ کوچکتر است نسبت به ۵۰% باقی مانده ی داده ها که از ۸۸ بزرگتر می باشد با فاصله و پراکندگی بیشتری از هم قرار دارند.   فهرست مطالب واسلایدها: مقدمه و جمع آوری داده ها نمودار مستطیلی   نمودار میله ای    نمودار دایره ای    نمودار شاخه و برگ    نمودار جعبه ای   میانگین، حد، واریانس و …    نمودار چند بر فراوانی نتیجه گیری …