لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157257 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت شاخص های سازمان های کار آفرین در قرن بیست و یکم (سازمان های دانایی محور)-۲۲ اسلاید

پاورپوینت شاخص های سازمان های کار آفرین در قرن بیست و یکم (سازمان های دانایی محور)-۲۲ اسلاید


قسمتی از اسلایدها       کارآفرینی کار آفرینی جهت گیری خاصی است که شرکتها از طریق آن می توانند منابع منعطف را توسعه و قابلیت بلند مدت خود را افزایش دهند و با انتقال مؤثر انتخابهای موجود به عملیات تولید، سعی درایجاد ارزش بطور پیوسته دارند.   چالش اصلی این شرکتها ظرفیت سازی به منظور کشف فرصتهای رقابتی جدید بوده و ازتمرکز بر روشهای تحلیلی مرسوم تئوری های سازمان اجتناب می کنند. این شرکتهاسعی دارند از طریق تمرکززدایی و انتقال قدرت واختیار،ازحصارنقشهای مرسوم مدیریت یعنی برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل خارج شده و بر اقدامات نوآورانه وتطابقی برای مواجهه با تغییرات سریع اصرار ورزند.   نگرش کارآفرینی برای بسترسازی اقدامات کارآفرینانه ۴ شرط اساسی دارد: کار آفرینی سازمانی ساختار سازمانهای کارآفرینی در بلوغ اول: مدیریت دانش انواع دانش تاثیر مدیریت دانش بر حوزه های کلیدی سازمان ویژگی سازمانهای دانش بنیان استراتژی مبتنی بر دانایی و نقش مدیریت دانش در SMEs       و سایر عناوین و توضیحات مربوطه … …