لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت سنجش دانشجو (ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای)

پاورپوینت سنجش دانشجو (ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای)


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۴۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها Multiple Choice Question متداولترین آزمون عینی است که هم در سنجش توانایی های مختلف و هم در سنجش یادگیری در زمینه های گوناگون تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. – این آزمون ها از لحاظ یکنواختی سئوالها، حساسیت کم در مقابل حدس کورکورانه و سهولت تصحیح پاسخنامه ها بهترین نوع آزمونهای عینی می باشند. هر سئوال چند گزینه ای شامل قسمت های زیر است: ۱-قسمت اصلی یا تنه سئوال (Stem)، دربرگیرنده مسأله یا موضوعی است که سئوال باید آن را اندازه گیری کند. ۲-گزینه صحیح یا پاسخ سئوال (Key) یکی از گزینه های پیشنهادی است که دانشجو باید آن را  انتخاب کند. ۳-گزینه های انحرافی(Distracters) تعدادی گزینه بجز گزینه صحیح است که نقش آنها منحرف نمودن دانشجویانی  است که پاسخ درست را نمی دانند. محاسن آزمونهای چند گزینه ای: ۱. از سایر آزمونهای عینی انعطاف پذیرترند و علاوه بر دانش ، توانایی استدلال، قضاوت و بسیاری بازده های مهم دیگر یادگیری را می سنجد. با استفاده از آنها …