لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160444 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت در مورد پروژه و کارآفرینی-طرح کسب وکار -پروژهای کسب و کار در فاز آغازین-اسلاید ۵۸

پاورپوینت در مورد پروژه و کارآفرینی-طرح کسب وکار -پروژهای کسب و کار در فاز آغازین-اسلاید ۵۸


رئوس مطالب ۱- مدیریت تولید ۲- مرحله آغازین چرخه ی حیات پروژه های کسب و کار ۳- از نمونه اولیه تا محصول نهایی طراحی و برنامه ریزی فرآیند تولید شامل مراحل زیر است: پروژهای کسب و کار در فاز آغازین چرخه حیات پروژه امکان سنجی پروژه ( ارزیابی فنی مهندسی ، بازار ، مالی) ارزیابی فنی طرح های کارآفرینان چگونه انجام می شود؟ مراحل ارزیابی فنی و مهندسی: مراحل ارزیابی بازار و اقتصادی ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی مالی تحلیل ریسک (مخاطره) پروژه مدیریت خطر پذیری چه مراحلی دارد؟ شناسایی خطر پذیری تجزیه و تحلیل خطر پذیری : بررسی خط و مشی های مختلف طرح کسب وکار چیست؟ تامین منابع مالی پروژه: بدون پول هرگز! ثبت شرکت یا عقد قرار داد با مشتری کسب و کار  غیر تجاری: عقد قراردادی کاری با مشتری یا کارفرما در راستای انجام پروژه یا تولید و ارائه چک لیست ارزیابی وضعیت مدیریت پروژه از نمونه اولیه تا محصول نهایی دغدغه دوم: توسعه بازار تست محصول: کنترل کیفیت: دغدغه های توسعه بازار: دغدغه های مدیریتی: راهکارها … …