لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160444 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت در مورد سابقه کارآفرینی در ایران -۱۷ اسلاید

پاورپوینت در مورد سابقه کارآفرینی در ایران -۱۷ اسلاید


قسمتی از اسلاید ها       شروع کارآفرینی مشکل بیکاری و پیش‌بینی حادتر شدن آن در دهه ۱۳۸۰:  توجه به توسعه کارآفرینی در برنامه سوم توسعه   برنامه سوم توسعه: کارآفرینی در وزارتخانه ها •وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری(کاراد) •وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی •وزارت ‌جهاد کشاورزی •وزارت صنایع و معادن راهبرد‌های وزارت کار و امور اجتماعی   1- پیگیری و توسعه بنگاه های زود بازده ۲- حمایت و توسعه شرکتهای مادر تخصصی و مراکز رشد کارآفرینی و خوشه‌های اقتصادی ۳- برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر ۴- حمایت از راه اندازی دانشکده کارآفرینی ۵- نظارت بر راه اندازی دفاتر کارآفرینی در دستگاهها ۶- حمایت از راه اندازی کلینیک های کارآفرینی   قوانین و مصوبات •ایجاد دفاتر کارآفرینی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی •آیین نامه تاسیس و راه اندازی مراکز رشد واحدهای فنّاوری (انکوباتورها) •آیین نامه تاسیس و راه‌اندازی پارک‌های علم و فنّاوری •آیین نامه های اجرایی بنگاه های کوچک و زودبازد …