لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147659 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزایش بهره وری خدمات و ارائه راهکارهای لازم – ۳۴ اسلاید

پاورپوینت تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزایش بهره وری خدمات و ارائه راهکارهای لازم – ۳۴ اسلاید


قسمتی از اسلایدها        مقدمه  اهمیت ثبت در پرستاری روز به روز در حال افزایش      است پرستاران در قبال ارائه خدمات بهداشتی  –درمانی خود به بیماران ومددجویان مسئولیت پاسخگویی دارند وآنچه به پرستاران کمک می کند رعایت اصول گزارش نویسی در پرونده بیمار ویادداشتهای بجا وصحیح پرستار بوده که همچون سندی محکم گواه صحت اعمال اوست.   این گزارشات پرسنل پرستاری بیش از ۳۰ % وقت پرستاران را به خود اختصاص میدهد و آن را به ۳ دسته کلی میتوان تقسیم کرد:   (1)پرونده بیمار  (2)دفتر گزارش پرستاری بخش  (3) سایر امور نوشتاری  :  الف ـدفتر علائم حیاتی  ب ـ دفتر تقسیم کار  ج ـ دفتر آزمایشات   مسیر امورنوشتاری لازم برای یک بیمار  معایب امور نوشتاری تکراری   اهداف پژوهش   الف)هدف اصلی تعیین تاثیر اصلاح زمان صرف شده در امور نوشتاری پرستاری در افزایش بهره وری خدمات و ارائه راهکارهای لازم در بیمارستان هاجرشهرکرد   ب)اهداف فرعی پژوهش ۱- تعیین میزان رضایتمندی پرسنل پرس …