لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157916 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت بلای تبحر

پاورپوینت بلای تبحر


          نوع فایل power point قابل ویرایش ۳۷ اسلاید ۱۳ اسلاید به انگلیسی   قسمتی از اسلایدها یکی دیگر از لوازم گذر از مرحله خوب به بهتر پشت سر گذاشتن بلای تبحر است نباید به بهانه این که کار اصلی ما فلان کار است- هر قدر هم در آن سابقه داشته باشیم- خود را در آن رشته در دنیا بهترین بدانیم وقتی در رشته خود در دنیا بهترین نیستیم طبیعی است نمی توانیم به اتکای داشتن مهارت در انجام آن کار، شرکت را بهتر ازخوب کنیم. روباه نکته های فراوان می داند اما خارپشت یک نکته مهم را خوب می داند خارپشت ساده است اما ساده لوح نیست خارپشت می داند که سادگی ،جوهرو عصاره بینش عمیق است خارپشت مهمترین بخش را می بیند و باقی را رها می کند جهان پیچیده را ساده کنید نه چیزهای ساده را پیچیده. مهمترین بخش را ببینید و بقیه را رها کنید انگاره خارپشتی به خودی خود هدف نیست که باید در آن بهترین بود, راهبردی نیست که باید در آن بهترین بود.  برنامه ای نیست که باید در آن بهترین بود.  بلکه انگاره خارپشتی یعنی آن چه می توان در آن بهترین بود.  درک تفاوت این دو بسیار مه …