لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157816 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت بررسی متیل جاسمونات – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت بررسی متیل جاسمونات – ۱۵ اسلاید


پاورپوینت بررسی متیل جاسمونات – ۱۵ اسلاید اسید جاسمونیک عضوی از رده جاسموناتهای هورمون گیاهی است. این اسید مشتقی از اسیدلینولئیک در یک فرایند لیپوکسی ژناز می باشد و ابتدا در کلروپلاست و سپس در ادامه در پراکسی زوها ساخته می‌شود.با علامت گذاری آن بوسیله میکروسکوپ الکترونی و ایمنی سازی معلوم شد که برخی از آنها در درون هسته قرار می گیرد در حالی که برخی دیگر در واکوئل یافت شده است .هیچ کدام از آنها حتی در میتوکندری یافت نشد.اسیدجاسمونیک ودسته های متیل آن در همه گیاهان وجود دارد. آنها دارای ویژگی های هورمونی هستند. …