لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت انواع مثلث ها

پاورپوینت انواع مثلث ها

پاورپوینت انواع مثلث ها 10 اسلاید بصورت پاورپوینت مُثَلَّث یا سه‌گوش (در فارسی تاجیکی: سه‌کُنجَه) یک چندضلعی با سه ضلع است. مثلث شکلی مسطح است که از اتصال سه نقطه غیرهم‌خط در صفحه به وجود می‌آید. مثلث دارای سه ضلع، سه زاویه، و سه رأس است. مساحت مثلث   مساحت یک مثلث برابر یک دوم طول یک ضلع، ضرب در طول ارتفاع وارد بر آن، یعنی فاصله رأس سوم تا خط شامل ضلع انتخاب‌شده، است. مساحت مثلث را از رابطه زیر به دست می‌آورند: ۲ ÷ ( قاعده × ارتــــــفاع ) = مساحت مثلث   مساحت مثلث را با انتخاب هرکدام از ارتفاع‌های آن که به دست آوریم، حاصل یک عدد خواهد بود. محیط مثلث محیط مثلث را از رابطه زیر به دست می‌آورند: مجموع سه ضلع = محیط مثلث …