لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157401 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت استراتژی های شرکت ها

پاورپوینت استراتژی های شرکت ها


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها مأموریت، اهداف استراتژی ها و خط مشی های فعلی شرکت چیست؟ آیا به روشنی تصریح شده اند؟ یا اینکه باید از عملکرد شرکت آنها را کشف کرد؟ مأموریت، شرکت به چه فعالیت (هایی) مشغول است؟ چرا؟ اهداف عملیاتی. اهداف کاری، تجاری و کلان شرکت چیست؟ آیا آنها با یکدیگر، با مأموریت شرکت و با محیط های داخلی و خارجی آن هماهنگ می باشند؟ استراتژی ها. شرکت از چه استراتژی یا چه ترکیبی از استراتژی ها استفاده می کند؟ آیا آنها با یکدیگر، با مأموریت شرکت، اهداف آن و با محیط های داخلی و خارجی شرکت هماهنگی دارند؟ سیاست ها. سیاست های شرکت چیست؟  آیا آنها با یکدیگر، با مأموریت شرکت، با اهداف و استراتژی های آن و با محیط های داخلی و خارجی شرکت  هماهنگ می‌باشند؟ آیا مأموریت، اهداف عملیاتی، استراتژی ها و سیاست ها مشخص می کنند که عملیات بین المللی شرکت جهانی است یا محلی؟ ۲- مالی الف) اهداف، استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های فعلی شرکت چیست؟ آیا به روشنی تصریح شده …