لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق


            نوع فایل power point   قابل ویرایش ۳۳ اسلاید   قسمتی از اسلایدها چراهای موفقیت چرا یک سازمان از سـازمان دیگر عملکرد بهتر دارد؟ چرا یک شرکت از شرکـت دیگرعملکرد بهتردارد؟ چرا یک کشور از یـک کشـور دیگر بهتر است؟ چرا یک مدیر از مدیر دیگر موفق تر است؟ کار آفرین کسی است که  با شناخت فرصتهای محیطی و با بهره گیری مناسب از منابع بتواند در شرایط پر ابهام و ریسک آمیز به ابتکارات و نوآوریها و ایجاد کسب و کارهای جدید دست بزند. هرانسانی که در زندگی اقتصادی خود بتواند مسئولیت اجرای یک پروژه اقتصادی (طرح درآمدزا) را ضمن ساماندهی مجموعه خلاقیتها و فرصتها را همراه با سازماندهی منابع ضمن تقبل ریسک و شکست را بعهده بگیرد کارآفرین خطاب می شود. کارآفرین : به فردی گفته می شود که دارای یک ایده یا فکر جدید است که از طریق ایجاد یک کسب و کار که توام با مخاطره و بسیج منابع است محصول و خدمت جدیدی را به بازار ارائه می دهد. انواع کارآفرینی کورنوال و پرلمن Cronwall & Perlman) ) انواع مختلف کارآفرینی را به سه نوع طبقه بندی کرده اند : ۱ …