لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت رشته کارآفرینی با عنوان مبانی کار آفرینی

پاورپوینت رشته کارآفرینی با عنوان مبانی کار آفرینی


پاورپوینت رشته کارآفرینی با عنوان مبانی کار آفرینی در ۱۹۲ اسلاید قابل ویرایش قشر وسیعی از جامعه هستند, نه تنها فقرا وبینوایان, بلکه بسیاری از افراد  که از رفاه نسبی هم برخوردارند اما به روزمرگی مبتلا شده وبه وضع فعلی خود قانع هستند وهدفهای بلندی ندارند.وجالب اینکه این افراد جزء منتقدین شدید نسبت به جامعه هستند واز این ویژگی می توان آنان را شناخت .        تعداد کمی از افراد جامعه جزو افراد موفق وآنچه رااراده کنند بدست می آورند .در زندگی هدف های مهمی را برای خود تعیین می کنند وبه آنهانیز می رسند وبرای دیگران نیز مفید خواهند بود.     حال تصمیم با شما است می خواهید جزء کدام گروه باشید؟ بالفعل کردن استعداد ها ی نهان وبالقوه که در وجود هر کسی قرار دارد دستیابی به هدف های که در نظر انسان است وکسب اعتبار شیوه درست فکر کردن در زندگی   فرد موفق کسی است به آرزوهای خود برسد ودردرون ،رضایت خاطر احساس کند که این امر خود حاصل تلاش وکوشش مدام در زندگی است      …