لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت رشته های کار آفرینی با عنوان بررسی مدل الماس پورتر

پاورپوینت رشته های کار آفرینی با عنوان بررسی مدل الماس پورتر


پاورپوینت رشته های کار آفرینی با عنوان بررسی مدل الماس پورتر  در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش ž  چرا برخی کشورها در رقابت بین‌الملل از دیگران موفق‌ترند؟ žاین پرسش اقتصادی در عصر حاضر، ذهن اغلب اقتصاددانان، مدیران صنایع و شرکت‌ها و حتی دولتمردان را به خود مشغول ساخته است. به بیان دیگر، بحث رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است. نظریه‌ای که بتواند بیشتر نیازها و شرایط فوق را پاسخگو باشد، مدل “الماس مزیت رقابت ملی” مایکل پورتر است. بااینکه این مدل با انتقاداتی از طرف صاحبنظران روبروشده که منجر به انجام اصلاحاتی در این مدل  و ایجاد الماس مضاعف  شده است ولی این مدل به ایجاد بینشی عمیق در بین مدیران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران برای تنظیم مناسب‌ترین استراتژی به منظور ارتقای موفقیت رقابتی در سطح بین‌المللی کمک می‌کند.مفهوم و پیام اصلی این مدل، چگونگی شکل‌دهی به محیط اقتصادی کشورها در راستای دستیابی به موفقیت‌های جهانی می‌باشد. در این مقاله مدل الماس پورتر و همچنین …