لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت با عنوان مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA

پاورپوینت با عنوان مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA


پاورپوینت با عنوان مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA   در فرمت پاورپوینت . ۴۰ اسلاید قابل ویرایش   تعریف مواد زائد خطرناک (HW) توسط گروه متخصصین زیست محیطی در زمینه مواد زائد خطرناک در سال ۱۹۸۵:      به موادی به غیر از مواد رادیواکتیو گفته می شود که بدلیل میل ترکیبی شدید (Reactivity)سمیت(Toxicity) قابلیت انفجار(Explosivity) و خاصیت خورندگی(Corrosivity) و سایر مشخصات برای محیط زیست یا سلامتی چه به تنهایی و یا چه به صورت تماس با سایر مواد زائد ایجاد خطر نموده و یا احتمال آنرا سبب گرند. و از نظر قانونی در ایالتی که تولید و یا در آن دفع می گردند و یا حتی از مسیری که حمل می گردند«خطرناک» تلقی می گردند.       •تقسیم بندی مواد زائد خطرناک (HW CLASSIFICATION) 1- مواد زائد خطرناک با منشاء مشخص(فهرستK ) با کد مشخصه ۲۶۱.۳۳ ۲- مواد زائد خطرناک با منشاء نا مشخص(فهرستF ) با کد مشخصه ۲۶۱.۳۱ ۳- مواد زائد خطرناک سمی (فهرستU ) 4- مواد زائد خطرناک حاد(فهرست P) با کد مشخصه ۲۶۱.۳۳ c …