لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160558 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت با عنوان مدیریت کیفیت آب

پاورپوینت با عنوان مدیریت کیفیت آب


پاورپوینت با عنوان مدیریت کیفیت آب   در فرمت پاورپوینت . ۳۰ اسلاید قابل ویرایش   مقدمه     دسترسی به یک منبع آب از دیدگاه کمی و کیفی برای حیات انسان ضروری است . بطوریکه حتی انسانهای نخستین نیز به اهمیت آب از نقطه نظر کمی واقف بوده اند. به همین دلیل تمدن ها ی قدیم در سرزمینهای مجاور منابع آب که قادر به رفع نیازهای کشاورزی، حمل و نقل و ت أ مین آب آشامیدنی بودند، گسترش پیدا کرد . در این رابطه درک اهمیت کیفی آب بسیار کند تر از اهمیت کمی آب بوده است. انسانهای اولیه تنها از طریق حواس فیزیکی نظ ی ر بینایی، ‌ چشایی و بویایی کیفیت آب را می سنجیدند. و تا زمانی که علوم بیولوژی، شیمی و پزشکی توسعه نیافته بود ، روشهایی برای تعیین کیفیت آب و تشخیص اثرات آن بر روی سلامت انسان ابداع نگردیده بود. …