لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت با عنوان رگرسیون چندگانه Multiple Regression

پاورپوینت با عنوان رگرسیون چندگانه Multiple Regression


پاورپوینت با عنوان رگرسیون  چندگانه Multiple Regression    در فرمت پاورپوینت . ۲۷ اسلاید قابل ویرایش   در رگرسیون چند متغیره رابطه به شرح زیر است:   که می‌توان آن را مانند یک متغیره برای حالت چند متغیره نوشت:   که در ŷ برآورد مقدار y است. اگر مشاهده‌ اول برابر واحد فرض شود، مقدار b0 همان مقدار ثابت (در حالت خطی برابر عرض از مبداء) است. …