لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 167145 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)

پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)

پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)

پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)
 
کتاب پزشکی پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)
نارسايي سرويکس، که مناسبتر است ديلاتاسيون زودرس سرويکس ناميده شود،
يکي از علل مهم دفع محصولات حاملگي در سه ماهه دوم است.
مشخصيه اين حالت در بحث زايمان حاصل از ديلاتاسيون بدون درد و تدريجي سرويکس همراه با برآمدگي (bulging) يا پارگي پرده ها وبيرون افتادن جنين ديده مي شود.
معمولاً جنين آنقدر نارس است که زنده نمي ماند.
دفع…

((توجه: شما برای دریافت این فایل از "لاین 25" خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو "لاین 25" مسئولیتی در قبال کم و کیف فرایند خرید و دانلود آن نخواهد داشت. در صورت بروز اشکال در خرید و یا دانلود لزوماً باید با پشتیبان سایت فروشنده در تماس باشید.))