لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,521 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

مقاله بررسی عملکرد حرارتی و الکتریکی FinFET با محصور کردن دیواره‌ای کناری گیت فاصله هوایی

مقاله بررسی عملکرد حرارتی و الکتریکی FinFET با محصور کردن دیواره‌ای کناری گیت فاصله هوایی

مقاله بررسی عملکرد حرارتی و الکتریکی FinFET با محصور کردن دیواره‌ای کناری گیت فاصله هوایی

مقاله بررسی عملکرد حرارتی و الکتریکی FinFET با محصور کردن دیواره‌ای کناری گیت فاصله هوایی
 
زبان لاتین
فرمت PDF
 
ما مزایای بالقوه استفاده از مهندسی فضا برای بهبود ویژگی‌های الکتریکی و حرارتی انبوه FinFET را بررسی می‌کنیم. براساس مطالعه مقایسه‌ای پنج پیکربندی مختلف فضانوردی، فضاساز با شکاف هوا و لایه کپسوله ساز Si۳N۴ به عنوان امیدوارکننده‌ترین طرح دیوار کناری گیت برای گره فن‌آوری پیشرفته به دلیل کاهش تاخیر ذاتی و بهبود…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype