لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,540 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

مدیریت و تشکیلات کارگاه مجتمع تجاری 6 طبقه به همراه نمودار گانت

مدیریت و تشکیلات کارگاه مجتمع تجاری 6 طبقه به همراه نمودار گانت


این فایل شامل موارد زیر است :  CPM  جدول روابط بین فعالیت ها و زمانبندی   مشخصات و موقعیت پروژه   نمودار درختی   نمودار گانت به همراه فایل PPM ترسیم شبکه و مسیر بحرانی ساختار شکست …

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype