توجه: به دلیل اختلالات سراسری اینترنت، سایت هایی که بر روی سرورهای خارجی هستند در برخی از مواقع با اشکال روبرو می شوند؛ باید وقت دیگری به آنها مراجعه نمایید.

219537

( تعداد فایل های ایندکس شده )

  • برای یافتن فایل مورد نظر، واژه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • بدلیل حجم بالای دیتابیس صبور باشید.

محاسبات فوگاسیته (Fugacity) مواد خالص با معادله حالت اس آر کی و پنگ رابینسون به همراه کد متلب

محاسبات فوگاسیته (Fugacity) مواد خالص با معادله حالت اس آر کی و پنگ رابینسون به همراه کد متلب


این آموزش به محاسبات ضریب فوگاسیته (Fugacity Coefficient) و فوگاسیته مواد خالص با معادله حالت اس آر کی و پنگ رابینسون به همراه کد متلب اختصاص دارد. ورودی های لازم دما و فشار  فاز است. نوع فایل: PDF و m.file …