لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,526 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعارض شغلی (تضاد شغلی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعارض شغلی (تضاد شغلی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعارض شغلی به صورت ورد ارائه شده است. شامل منابع فارسی و لاتین جدید است و برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مناسب است. دارای 31صفحه با فونت بی نازنین است. به طور کلی شامل مطالب زیر است:
2-13- متغیرهای فردی و سازمانی… 100
2-13-1- تعارض شغلی… 100
2-13-1-1- تعریف تعارض و فرایند ایجاد تعارض….. 101
2-13-1-2- تکامل نگرش نسبت به تعارض….. 103
2-13-1-3- نقش تعارض در سازمان.. 104
2-13-1-4- انواع تعارض در سازمان.. 106
2-13-1-5- عوامل ایجاد تعارض در سازمان…..

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype