لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,518 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بدبینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بدبینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بدبینی سازمانی به صورت ورد ارائه شده است. شامل منابع فارسی و لاتین جدید است و برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا مناسب است. دارای  42 صفحه با فونت بی نازنین 12 است. به صورت کلی شامل مطالب زیر است:
فهرست منابع
2-13-4- بدبینی سازمانی… 133
2-13-4-1- مفهوم بدبینی… 135
2-13-4-2- انواع بدبینی… 136
2-13-4-2-1- بدبینی عمومی… 136
2-13-4-2-2- بدبینی سازمانی… 136
2-13-4-3- ابعاد بدبینی سازمانی… 137
2-13-4-4- دیدگاه­های مرتبط با بدبینی سازمانی……

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype