لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160512 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

کلوخه شدن شکر سفید ، پروژه ای جهت بررسی دلایل و بدست آوردن راهکار جهت جلوگیری از کلوخه شدن

کلوخه شدن شکر سفید ، پروژه ای جهت بررسی دلایل و بدست آوردن راهکار جهت جلوگیری از کلوخه شدن


کلوخه شدن شکر     کلوخه شدن شکرمی تواند ضمن تاثیر بر ظاهر محصول، استفاده از آن را مشکل نمایند و یا حتی این استنباط را در مشتری ایجاد نماید که ممکن است این موضوع منجر به ایجاد آلودگی ثانویه در محصول باشد.   اهداف پروژه اجرای موفقیت آمیز پروژه می تواند دستاوردهایی به شرح زیر  به همراه داشته باشد. هدف اصلی پروژه : جلوگیری از نارضایتی مشتریان کاهش میزان برگشت محصول سایر دستاوردهای مورد انتظار: افزایش دانش و بهبود رویه و دستورالعملها بهبود فرهنگ مشارکت و کار تیمی       فایل بصورت pdf  می باشد  و  تعداد ۹ صحفه …