لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

فرمول تولید محلول زنگ بر مخصوص ابزار

فرمول تولید محلول زنگ بر مخصوص ابزار


این محلول برای تمیز کاری و زنگ زدایی ابزار های فلزی زنگ زده کاربرد دارد  این محلول زنگ را کاملا پاک کرده ولی هیچگونه آسیبی به فلز اصلی نمی زند پیشنهاد شده پس از از زنگ زدائی ابزار را خشک کرده و سپس با روغن نافذ آغشته کنید تا دوباره زنگ نزمد این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …